1106 Bp. Maglódi út 6. Tel.: +36 1 260 9183 Fax: +36 1 433 3465

Felhasználási feltételek

Tulajdonjogok

Jelen weboldal – www.kalorcenter.hu, továbbiakban weboldal, Kalor-Center Kft. kizárólagos tulajdonát képezi.

Weboldal teljes és külön fejezeteinek tartalma (ha más nincs feltüntetve) Kalor-Center Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, és nemzetközi egyezményeken alapuló, valamint Magyarország szerzői jogi oltalom alá esik. A weboldal tartalmának bármilyen jogosulatlan felhasználása büntetőjogi felelősséget von maga után. Weboldalon található bármilyen nemű információ felhasználása csak előzetes engedély és kötelezően weboldal és/vagy Kalor-Center Kft., mint forrás megjelölése mellett lehetséges.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Felelősség

Jelen weboldal használata esetén a Felhasználó (Látogató) elfogadja a jelen fejezetben, valamint a jelen fejezet angol nyelvű menüjében ismertetett szabályokat és azokat köteles betartani. Mind e mellett Kalor-Center Kft. semmi félé felelősséget nem vállal mind közvetett, mind közvetlen kárt illetően, melyet Felhasználó a jelen weboldalon található információ, képek, dokumentumok, stb. felhasználása miatt szenvedett.

© 2009–2013 Kalor-Center Kft. Energetika felsőfokon.
Magyarország, 1106 Budapest, Maglódi út 6.